ໜ້າຫຼັກ

ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ

 

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

 

ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ຈຸ​ລະ​ພາກ​ທີ່​ຮັບ​ເງິນ​ຝາກ ດອກ​ຄູນ ຈຳກັດ ເປັນສະຖາບັນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ ຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ​ແລະ ມີ ສໍານັກງານ​ໃຫ່ຍ ຕັ້ງຢູ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ດຳເນີນກິດຈະການເປັນໄລຍະເວລາ ຫຼາຍກວ່າ 12 ປີ ແລະ ມີສາຂາທັງໝົດ 9 ແຫ່ງໃນ 8 ແຂວງທົ່ວປະເທດທີ່ ໃຫ້ບໍລິການ    ກ່ຽວກັບ ​ເງິນ​ຝາກ ​ແລະ ​ເງິນ​ກູ້ ​ໃຫ້​ກັບ ທຸລະ​ກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ​ແລະ ປະຊາຊົນ ທົ່ວ​ໄປ, ປະ​ຈຸບັນ​ຕ້ອງການຮັບສະໝັກ ພະນັກງານ​​​ໃໝ່ ​ເພື່ອ​ບັນຈຸ​ເຂົ້າ ສຳນັກງານ​ໃຫ່ຍ ​ເຊິ່ງມີ​ລະອຽດດັ່ງ​ລຸ່ມ​ນີ້:

 

ຕຳແໜ່ງ: ພະນັກງານສິນເຊື່ອ 1 ຕຳແໜ່ງ 

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

1.ເພດ:                          ຊາຍ

2.ອາຍຸ:                           ບໍ່ເກີນ25 ປີ

3.ວຸດທິການສຶກສາ ລະດັບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ(ສາຂາ ບັນຊີ-ການເງີນ,ບັນຊີ-ທະນາຄານ,ການເງີນຈຸລະພາກ,ບໍລິຫານທຸລະກິດຫຼືສາຂາວິຊາທີ່ກຽວຂ້ອງ)

4.ທັກສະຄອມພິວເຕີ້ MS Word & MS Exel (ລະດັບດີ)

5.ມີພາຫະນະທຽວວຽກເປັນຂອງຕົນເອງ(ມີໃບຂັບຂີ່)

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງປະກອບ 

1/. ໃບຢັ້ງຢືນວຸດທິການສຶກສາ (ໃບປະກາດ)                5/. ສຳເນົາໃບຂັບຂີ່

2/. ໃບຢັ້ງຢືນຄະແນນ                                6/. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ (ບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ) 

3/. ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວຫຼືສຳມະໂນຄົວ                        7/. ໃບແຈ້ງໂທດ (ບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ) 

4/.ຮູບ 3x4 2 ໃບ 

ສົນໃຈຕິດຕໍ່:          ເບີໂທ: 021 261 825 (ສຳນັກງານ​ໃຫ່ຍ); ສາຂາ ຄົງເຊໂດນ 034 411393 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; ເວັບໄຊ໌:www.Dokkhoun-dtmfi.com 

ຍື່ນຊີວະປະຫວັດ:    ໄດ້ທີ່ ບ້ານທົ່ງຂັນຄຳ (ຫຼັງຕະຫຼາດວັງທອງ 450 ປີ), ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

ປິດຮັບສະໝັກ:       ວັນທີ່ 09 ມີຖຸນາ (06) 2017

ໝາຍ​ເຫດ: ​ບໍລິສັດ ຂໍ​ສະ​ຫງວນການ​ຖອນ​ເອກະສານຄືນໃນ​ທຸກ​ກໍລະນີ ​ແລະ ຜູ້​ທີ່ຜ່ານ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ເທົ່າ​ນັ້ນຈຶ່ງ​ຈະ​ຖືກຕິດຕໍ່ກັບ